Hur ofta bör man göra en synundersökning?

Som regel rekommenderar vi att kontrollera synen vartannat eller vart tredje år. När man är barn så ändras synen snabbare så då bör man kolla oftare. Optikern kan också rekommendera tätare kontroller. En synundersökning ska inte vara äldre än max ett år om man ska beställa glasögon efter den. Bär man kontaktlinser så kontrollerar man ögonen en gång per år.

Hur gör jag bäst rent mina glasögon?

Det finns flera sätt att göra rent glasögonen på. Vanligast är att man har en sprayflaska med putsmedel avsett för ändamålet som man sprayar på glasen, putsar torrt med ett mjukt papper och efterpolerar med en mjuk mikrofiberduk. Vi rekommenderar också ett glasögonbad där man stoppar i hela glasögonen, skakar om, sköljer och putsar torrt. Då blir både glas och båge rena. Det finns även våtservetter som är för engångsbruk. Då är det viktigt att man blåser bort eventuella partiklar på glasen innan man putsar. Det viktigaste är att man inte putsar glasögonen när de är torra, då sliter man på ytan och risken för repor ökar.

Hur fungerar det med landstingsbidrag till barn och ungdomar?

Hanteringen kan skilja lite mellan de olika regionerna men sedan ett par år tillbaka är det lagstadgat att man fr om 8 år och t om 19 år får ett bidrag på 800 kr varje kalenderår. Barn under 8 år gör synundersökningen hos ögonläkare och får en bidragsblankett från dem. Vi har förmånliga paketerbjudanden till barn och ungdom, där det kan räcka med enbart bidraget. Läs mer här.

Vad kostar ett par glasögon?

Det beror precis på vad du har för behov. Det finns olika typer av glas och behandlingar. Och vi har bågar i flera prisklasser. Tillsammans med optikern så kommer du fram till den typ av glas som passar din typ av synfel och ditt behov. Läs mer om de olika glastyperna här.

Vår prislista är uppbyggd på så vis att man väljer ett grundglas och sedan väljer du bland våra tillval för att få det glaset som passar dig allra bäst. Självklart hjälper vår välutbildade personal till för att du ska få det bästa och det mest prisvärda alternativet.

Vad skiljer en vanlig synundersökning och en ögonhälsoundersökning?

Vi är certifierade enligt Optikbranschens kvalitetsnorm och det som vi kallar en vanlig undersökning är en komplett kontroll av din syn och tryckmätning. Upptäcker vi något som vi vill att en ögonläkare ska titta på så skriver vi en remiss.  Våra optiker kan rekommendera att du utökar synundersökningen till en ögonhälsoundersökning bara för att utesluta vissa saker eller för att få ett bättre underlag till en eventuell remiss. Vid en ögonhälsoundersökning så gör man nämligen en utökad kontroll av dina ögon.

Läs mer om hur det går till här.