Glasögonmagasinet Optik Swedens Kvalitetspolicy

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskilt fall och efter de förutsättningar som finns.Våra kunder ska kunna lita på att vi utför våra tjänster med rätt kompetens och levererar produkter med rätt kvalitet och inom rimlig tid.

 I vår bransch krävs en helhetslösning på produkt och tjänst, vi ger personlig service och anpassar oss efter kundens behov i den mån det är praktiskt möjligt.

För att detta ska kunna uppnås ska alla i personalen:

För att ständigt förbättras: