Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies, varaktiga och sessionsbaserade cookies. En cookie är en textfil som innehåller information om besökarens inställningar och preferenser för en webbplats. Den varaktiga cookiesen, som är en textfil, skickas från denna sida och lagras på din dator, och gör att vi kan komma ihåg exempelvis dig och dina preferenser. Tillfälliga sessionsbaserade cookies är de som endast lagras temporärt och som försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Vi använder även verktyg från sociala medier, både tredjepartslösningar och specialbyggda, för att öka interaktion på webbplatsen. Om du redan använder någon av dessa sociala medieplattformar kan deras cookies komma att sättas via vår webbsajt och länka till ditt konto hos den specifika leverantören. Data kan sedan komma att användas av dem för att anpassa funktionalitet eller annonsering på deras webbplats baserat på hur du använder deras service på vår webbplats.

Vi kan även komma att använda tredjepartscookies (som sätts från andra webbplatser, t.ex Google) för att sammanställa och lagra anonym data och statistik kring sök- eller sajtbeteende som tillsammans med annan besöksdata används i syfte att skapa statistiska sammanställningar och rapporter. Denna data är helt opersonlig och kopplas inte till dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig genom att skicka ett undertecknat brev till vårt huvudkontor.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Detta gör du skriftligen eller genom att kontakta din lokala butik via telefon eller svara på de sms vi skickar ut.

För ett journal- eller registerutdrag krävs en skriftlig och signerad begäran till följande adress: Glasögonmagasinet Optik Sweden AB
Energigatan 9
434 37 Kungsbacka


Ändringar av cookies

GOS förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy om ändringarna är nödvändiga för att förtydliga eller för att uppfylla nya lagkrav eller tekniska krav.
Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras här på Webbplatsen. Kungsbacka 2018-05-1

Kungsbacka 2018-05-18