Integritetspolicy

Glasögonmagasinet Optik Sweden AB

Detta dokument (“integritetspolicy”) beskriver hur Glasögonmagasinet Optik Sweden AB nedan kallat GOS, org.nr 556541–7259 med adress Energigatan 9, 434 37 Kungsbacka samlar in och använder dina personuppgifter. Notera att inom GOS finns två varumärken på våra butiker, Optikkällaren i och omkring Göteborg och Glasögonmagasinet i övriga Sverige.

Hur samlar vi in uppgifter om dig

Genom användning av cookies på vår webbplats. Genom att Du själv gett oss eller skickat in uppgifter genom att boka tid på webben, via telefon eller i butiken och därigenom skapat ett kundkort. Anmält dig till vårt nyhetsbrev. Genom att du interagerar med GOS på sociala medier, i marknadsföring, tävling eller annan digital kommunikation.

Dessa uppgifter kan vi samla in om dig

Namn och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Inloggningsuppgifter på ”mina sidor” om du registrerar dig som användare på vår webbplats med tillhörande uppgifter om din profil, däribland t ex personnummer, kreditkorts- och betalningsuppgifter, bokning av synundersökning mm. IP adress Kommunikation via webbplats eller social media, mail eller sms. Operativsystemet på din dator eller mobila enhet och den valda webbläsaren Resultat av din synundersökning eller andra kliniska uppgifter behandlas enligt Patientdatalagen.

Syfte med behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som GOS samlar in och lagrar om dig används för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig.

Vi använder din personinformation för att:

Dina uppgifter lagras så länge som krävs för att utföra vårt arbete eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

GOS behandlar dina personuppgifter baserat på ditt uttryckliga samtycke för att uppfylla ett avtal, skapande av synhjälpmedel eller utförandet av våra olika kliniska tjänster.

Mottagare av dina uppgifter

Uppgifter om dig kommer endast användas i samband med eventuell orderläggning, remittering till sjukvården eller om du ansöker om kreditupplägg. GOS kommer aldrig dela dina person eller kontaktuppgifter med tredjepart.

Lagringstid personuppgifter

GOS kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden. Som utgångspunkt lagras nödvändiga uppgifter för att uppfylla PDL som minst i tio år efter den sista registreringen i din journal. Vissa uppgifter behöver också sparas för att uppfylla lagen om bokföringsmaterial.

Vi använder olika cookies på vår webbplats

Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies, varaktiga och sessionsbaserade cookies. En cookie är en textfil som innehåller information om besökarens inställningar och preferenser för en webbplats. Den varaktiga cookiesen, som är en textfil, skickas från denna sida och lagras på din dator, och gör att vi kan komma ihåg exempelvis dig och dina preferenser. Tillfälliga sessionsbaserade cookies är de som endast lagras temporärt och som försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Vi använder även verktyg från sociala medier, både tredjepartslösningar och specialbyggda, för att öka interaktion på webbplatsen. Om du redan använder någon av dessa sociala medieplattformar kan deras cookies komma att sättas via vår webbsajt och länka till ditt konto hos den specifika leverantören. Data kan sedan komma att användas av dem för att anpassa funktionalitet eller annonsering på deras webbplats baserat på hur du använder deras service på vår webbplats.

Vi kan även komma att använda tredjepartscookies (som sätts från andra webbplatser, t.ex Google) för att sammanställa och lagra anonym data och statistik kring sök- eller sajtbeteende som tillsammans med annan besöksdata används i syfte att skapa statistiska sammanställningar och rapporter. Denna data är helt opersonlig och kopplas inte till dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig genom att skicka ett undertecknat brev till vårt huvudkontor.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har registrerat om dig.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Detta gör du skriftligen eller genom att kontakta din lokala butik via telefon eller svara på de sms vi skickar ut.

För ett journal- eller registerutdrag krävs en skriftlig och signerad begäran till följande adress: Glasögonmagasinet Optik Sweden AB
Energigatan 9
434 37 Kungsbacka

Ändringar av integritetspolicy
GOS förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy om ändringarna är nödvändiga för att förtydliga eller för att uppfylla nya lagkrav eller tekniska krav.
Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras här på Webbplatsen. Kungsbacka 2018-05-18

Kungsbacka 2018-05-18