Barns hälsa och välmående har högprioritet för oss föräldrar och vad kan väl vara viktigare än barnens syn och ögon? Dålig syn kan hindra barnen från att få göra det som de älskar. Därför är det viktigt att vi som optiker ser till så att du som förälder är välinformerad om vanliga synfel så som närsynthet och att vi kan göra något åt det.

Barn växer snabbt, och det kan även försämringen av närsynthet göra,1 något som i sin tur kan leda till framtida sämre ögonhälsa.2 Men, om du vet eller om du misstänker att ditt barn är närsynt finns det något du kan göra åt det. Läs mer nedan för att få reda på vilka alternativ som är möjliga behandlingsmetoder för just ditt barn.

Har ditt barn fyllt 8 år kan du boka en tid hos vår optiker redan nu, klicka här.


1. Zadnik K et al. Factors Asociated with Rapid Myopia Progression in School–aged Children. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 204; 45(13): 2306.
2. Tideman J W et al. Association of axia length with risk of uncorrectable visual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016; 134(12): 135-1363.

Vad är myopi?

Närsynthet, eller myopi, innebär att synen blir suddig på långt håll. Om ditt barn är närsynt kan de ha svårt att läsa text på tavlan i skolan eller se sin favoritserie på teven på långt håll.Ett myoptöga är ofta längre än normalt, vilket gör att en suddig bild skapas på näthinnan.1 Det kan även vara intressant att veta att om man som förälder är närsynt är risken för att barnen blir det med, ännu större.2

Normalt

Myopt öga

1.Tideman JW et al. Association of axial length with risk of uncorrectabl evisual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016;134:1355-1363.
2.2018, NHS guidelines: https://www.nhs.uk/conditions/short-sightedness/

Varför blir man närsynt?

Det finns en koppling till modern livsstil, synaktiviteter på nära håll och ökad skärmtid – men genetiken spelar också en roll.1‐7

 • Mer skärmtid
 • Mindre tid utomhus
 • Utbildningskrav
 • Urbanisering
 • Genetik

Är någon i din familj närsynt?
Då kan det vara en bra idé att boka tid för synundersökning av ditt barn nu. Tänk på att om ditt barn inte fyllt 8 år så är det till vårdcentral eller sjukhus du ska vända dig i första hand.

1.Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? Optician Select. 2016. Available at: https://www. magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/opti.2016.5.127. Accessed August 2021.
2.Gifford P et al. The Future of Myopia Control Contact Lenses. Optom Vis Sci. 2016; 93(4): 336-43.
3.Morgan I G et al. Myopia: is the nature-nurture debate finally over? Clin Exp Optom. 2019; 102(1): 3-17.
4.Greenwald S H et al. Role of a Dual Splicing and Amino Acid Code in Myopia, Cone Dysfunction and Cone Dystrophy Associated with L/M Opsin Interchange Mutations. Transl Vis Sci Technol. 2017; 6(3): 2.
5.Wolffsohn J S et al. Global trends in myopia management attitudes and strategies in clinical practice. Cont Lens Anterior Eye. 2016; 39(2): 106–116.
6.Yazar S et al. Myopia is associated with lower vitamin D status in young adults. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014; 55(7): 4552-9.
7.Feldkaemper M et al. An updated view on the role of dopamine in myopia. Exp Eye Res. 2013; 114: 106-19.

Närsynthet bland barn ökar i hela världen.

År 2050 räknar man med att 50 % av jordens befolkning är närsynt.1

 

1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, Wong TY, Naduvilath TJ, Resnikoff S, Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050, Ophthalmology, May 2016 Volume 123, Issue 5, Pages 1036–1042.

Hur påverkar närsynthet ditt barn?

 1. Det påverkar barnets livskvalitet och kan göra det svårare för barnet att delta i skolan, vara aktiv i sporter eller dagliga aktiveteter.1,2
 2. Närsynthet kan försämras snabbt, speciellt bland yngre barn. Därför är det så viktigt att man på börjar en behandling för att bromsa försämringen så snart som möjligt.3
 3. Närsynthet kan också leda till allvarliga problem med ögonhälsan senare i livet.4
 4. Agera tidigt för att bromsa försämringen av ditt barns närsynthet.5

 

1. Lamoureux E L et al. Myopia and Quality of Life: The Singapore Malay Eye Study(SiMES). Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2008;49(13): 4469.
2. Chua S Y L and Foster P J. The Economic and Societal Impact of Myopia and High Myopia. Ang M and Wong T.(eds) Updates on Myopia. Springer. 2020;53-63.
3. Zadnik K et al. Factors Associated with Rapid Myopia Progression in School-aged Children. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2004;45(13):2306.
4. Tideman J W et al. Association of axial length with risk of uncorrectable visual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol.

Vilka tecken finns det på närsynthet?1

 1. Huvudvärk
 2. Tröttaögon
 3. Gnuggar sina ögon ofta
 4. Vill alltid sitta nära skärmen, som teve eller läsplatta
 5. Har svårt att se tydligt vad det står på tavlan i klassrummet

Upplever ditt barn någon av dessa symptom? Det kan vara tecken på närsynthet. Agera tidigt och låt våra optiker undersöka ditt barns syn. Vi är experter på behandling av närsynthet och vi diskuterar gärna det bästa alternativet för just ditt barn.

 

1. Tideman J W, Snabel MC, Tedja MS, et al. Association of axial length with risk of uncorrectable visual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016;134:1355-1363.

Har du någonsin funderat på hur det känns att vara närsynt?

Om du inte själv är närsynt kan det vara svårt att föreställa sig hur begränsande det kan vara och hur det påverkar ditt barnsvardag.
Här ser du en synsimulator som visar bilder på en typisk skola, de ger en uppfattning om hur det känns att vara närsynt för ett barn.

Låg myopi-0.25 to -3.00

Medel myopi: -3.25 to -6.00

Hög myopi: mer än -6.00

Gymnastikhallen vid hög myopi: -6.00

Hur ofta ska man kolla barnens syn?

Precis som ditt barn blir äldre och växer för varje födelsedag, så fortsätter även deras ögon att växa i takt med resten av kroppen. Regelbundna synundersökningar underlättar för att upptäcka förändringar i barnets syn och ger bra förutsättningar för att kunna agera i tid och ge barnet rätt korrigering eller behandling.

Närsynthet kan behandlas och det kan ge ditt barn bättre förutsättningar i framtida karriärval, vare sig de vill bli en professionell atlet, astronom, konstnär eller polis.

Tips för att ge ditt barns ögon de bästa förutsättningarna

01/ Gå ut i naturen och var utomhus och lek.
Det är bevisat att vara ute i dagsljus har positiv effekt mot närsynthet.1 Minst två timmar utomhus per dag är rekommendationen.

02/ Försök att minska tiden på digitala skärmar. Ju mindre tid framför en skärm som dessutom är nära ögonen, desto bättre.2

03/ Sömn är jätteviktigt. Barn behöver ungefär 9 timmars sömn varje natt. Brist på sömn har påvisas bidra med högre risk för närsynthet.3

04/ Uppmana ditt barn till att hålla böcker och digitala enheter på längre avtsånd ‐ samma avstånd som från knogarna till armbågen brukar vara ett bra riktmärke.
Håller man det man läser för nära kan det påverka synen och öka risken för närsynthet genom att ögat uppmanas att växa sig längre.4

05/ Alla kontaktlinser eller glasögon är inte lika. Se till att du väljer det alternativet som är rätt för ditt barn.
Det finns både kontaktlinser och glasögon som kan korrigera synfel, så att man ser bra för stunden. Men, om ditt barn är närsynt, se då till att din optiker tillpassar ditt barn med rätt produkt som både ger bra syn samtidigt som den bromsar försämringen av närsynthet.5

Kontakta din optiker för mer information eller tips på vad du kan göra.

1. Tideman JW et al. Association of axial length with risk of uncorrectable visual impairment for Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016;134:1355-1363. Europeans with myopia. JAMA Ophthalmol. 2016;134:1355-1363.
2. Foreman J et al. Association between digital smart device use and myopia: a systematic review and meta-analysis https:// doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00135-7.
3.Liu, X.N., Naduvilath, T.J., Wang, J. et al. Sleeping late is a risk factor for myopia development amongst schoolaged children in China. Sci Rep 10, 17194 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-74348-7.
4. Ip JM et al. Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008 Jul;49(7):2903-10. doi: 10.1167/iovs.07-0804. PMID: 18579757.
Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight® Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556– 567.

Vilka alternativ finns det för att bromsa närsynthet hos barn?

Om ditt barn har fått diagnosen närsynthet, myopi, så finns det några kliniskt effektiva alternativ som kan bromsa försämringen.1
Din optiker kan hjälpa dig att hitta det bästa alternativet.

Myopibehandling endagslinser:
MiSight® 1 day kontaktlinser

 

 • Mjuka endagslinser som används
  under dagen
 • Perfekt för aktiva barn
 • Bevisat att de passar barn från 8 års ålder 2,3,4,5*
 • Barn tycker att är lättare att delta på idrott och andra aktiviteter med kontaktlinser6
 • Barn känner sig inte annorlunda än sina vänner med kontaktlinser6

Kommande produkt.

 

Glasögon för myopikontroll

 • Används dagtid.
 • Ett bra alternativ om man kan säkerställa att barnet bär glasögonen
  hela tiden.
 • Perfekt för yngre barn.

Nattlinser (Ortho‐K)

 

 • Hårda kontaktlinser som används under natten.
 • Slipper linser under dagen.
 • Perfekt för barn som tycker om simning och vattensporter, där glasögon och mjuka kontaktlinser kanske inte passar så bra.

Kontakta din lokala butik för att diskutera vilka lösningar för myopikontroll som är lämpliga för ditt barn.

*Children with myopia fit with MiSight® 1 day contact lenses ages 8-15 continued to experience slowed myopia progression as long as they remained in treatment.
1.The College of Optometrists. Myopia Management – Guidance for optometrists. https://www.college-optometrists.org/category-landing-pages/clinical-topics/myopia/myopia-management- %e2%80%93-guidance-for-optometrists. Accessed 8th June 2022.
2.Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. Invest. Ophthalmol Vis Sci. 2021; 62(8): 2333.
3.Chamberlain P et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci. 2019; 96(8): 556-567.
4.Chamberlain P et al. Myopia Progression in Children wearing Dual-Focus Contact Lenses: 6-year findings. Optom Vis Sci. 2020; 97(E-abstract): 200038.
5.Chamberlain P et al. Myopia progression on cessation of Dual-Focus contact lens wear: MiSight 1 day 7-year findings. Optom Vis Sci. 2021; 98(E-abstract): 210049.
6.Rah M J et al. Vision specific quality of life of pediatric contact lens wearers. Optom Vis Sci. 2010; 87(8): 560-6.