Glasögonmagasinet erbjuder förmånliga avtal till både små och stora företag. Här kan du också läsa om Arbetsmiljöverkets författningar, som beskriver hur arbetsgivare hanterar frågeställningar kring arbetsmiljön gällande glasögon.

Att se bra är en förutsättning för att kunna vara effektiv och trivas med sina arbetsuppgifter. I många fall är det arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får hjälp till en synundersökning och eventuella arbets- eller skyddsglasögon. Personal som arbetar mer än en timme framför bildskärm varje dag har laglig rätt att få rätt typ av anpassade glasögon av sin arbetsgivare.

Glasögonmagasinet tillhandahåller en stor variation av glasögon för arbete. Från enkelslipade terminalglasögon lämpade endast för terminalarbete till mer avancerade bildskärmsglasögon som rumsprogressiva och närprogressiva. Fördelen med bildskärmsglasögon är att de kan anpassas optimalt för både medarbetarens arbete och dagens moderna arbetsplatser.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor om avtal för företag. Skicka din förfrågan till: foretagskund@glasogonmagasinet.se

Ladda ner: Rekvisition för arbetsglasögon