En ögonhälsoundersökning är något som alla bör göra men den rekommenderas framförallt om du upplever några problem eller om det finns ögonsjukdomar i släkten. Det är alltid en fördel att göra regelbundna kontroller så att vi sedan kan följa upp eventuella förändringar.

Våra optiker kan rekommendera att du utökar synundersökningen till en ögonhälsoundersökning bara för att utesluta vissa saker eller för att få ett bättre underlag till en eventuell remiss.

Hur går det till?

Förutom att man gör en vanlig synundersökning så tar man vid en ögonhälsoundersökning även en ögonbottenbild, mäter synfält och vid behov erbjuds också en OCT-undersökning. OCT är en typ av scanning där man med hjälp av ljus tar en tvärsnittsbild av näthinnan och på så sätt kan man studera näthinnans olika lager. På ögonbottenbilden kan man hitta och följa upp förändringar i näthinnan, blodkärlen i ögat och synnerven. En topograf används både vid en ögonhälsoundersökning och vid tillpassning av stabila linser för att mäta hornhinnans form.

Detta ingår i en ögonhälsoundersökning:

(pris 995 kr)

För ögonhälsoundersökning är du välkommen till följande butiker: