En ögonhälsoundersökning är något som alla bör göra men det rekommenderas framförallt om du upplever några problem eller kanske har ögonsjukdomar i släkten.

Det är alltid en fördel att göra regelbundna kontroller så att man kan följa upp eventuella förändringar. Ibland kan optikern rekommendera att man utökar en synundersökning till en ögonhälsoundersökning bara för att utesluta vissa saker eller för att få ett bättre underlag till en eventuell remiss. Förutom att man gör en vanlig synundersökning så tar man vid en ögonhälsoundersökning även en ögonbottenbild och mäter synfält, vid behov erbjudes i några av våra butiker även en OCT-undersökning. Med hjälp ögonbottenbilden kan vi hitta och följa upp förändringar i näthinnan, blodkärlen i ögat och synnerven. En topograf används både vid en ögonhälsoundersökning och vid tillpassning av stabila linser, detta för att mäta hornhinnans form. En OCT är en typ av scanning där man med hjälp av ljus tar en tvärsnittsbild av näthinnan och på så sätt kan man studera näthinnans olika lager.

Vid problem med torra/rinnande ögon så kan man göra en tåranalys, då kontrollerar man bland annat kvaliteten på tårvätskan och hur länge tårfilmen ligger kvar på ögat.

Vi har flera olika tårsubstitut som optikern kan rekommendera när man upptäckt vad orsaken till problemet är. Det finns i olika former, t ex som droppar och salvor men även som kosttillskott.