Glasögonmagasinet har varit i de mest utsatta delarna av Nairobi/Mashuru i Kenya för andra året i rad. Där har vi, tillsammans med hjälporganisationen New Life Mission, hjälpt behövande med synundersökningar och glasögon. 

Ett initiativ som engagerar

Resan till Kenya involverade inte bara optikerna Joakim Boström, Elin Roth och Rebecca Palm samt optikerassistent Mathilda Olsson. Engagemanget från kunder och annan personal i Glasögonmagasinets butiker har varit stort. Inför resan samlade man in över 7000 par begagnade glasögon som tvättades, sorterades och paketerades efter styrka på glasen.

– Det här var min andra resa till Kenya för Glasögonmagasinet och nu har jag fått vara med och dela ut totalt 1300 glasögon. Det är fantastiskt att kunna hjälpa de som inte har samma möjlighet som oss här i Sverige, säger Joakim. 

Hjälp på plats ökar förutsättningarna för ett bättre liv

En bra syn är avgörande för ett effektivt lärande och utbildning kan vara en väg ut ur fattigdom. I det utvalda området där Glasögonmagasinet och New Life Mission arbetar är fattigdomen utbredd. Långa avstånd till sjukvård, bristfälliga vägar och faktorer som socioekonomisk status, kostnader och kön kan hindra patienter från tillgång till ögonvård.

– Synen är så viktig för livskvaliteten. Det känns fantastiskt fint att kunna hjälpa till med mina kunskaper, säger Rebecca.

Den vanligaste orsaken att inte söka ögonvård är att man upplever att kostnaden är hög. Det kan både handla om direkta kostnader för ingreppet och kostnader för att ta sig till och från vården. Många saknar också kunskap om vilka fördelar ett par glasögon eller en ögonoperation kan ge. Samtidigt kan många av orsakerna till nedsatt syn behandlas med relativt enkla metoder – som en gråstarrsoperation eller en synundersökning och glasögon. 

Rebecca berättar om hur Joakim de sista dagarna på resan gjorde en synundersökning på en liten pojke. Pojken gick inte längre i skolan eftersom han hade svårt att hänga med på lektionerna på grund av sin dåliga syn.

– Trots våra försök att övertyga pappan att sonen skulle använda de glasögon vi provat ut åt honom, var det först när de fick träffa ögonläkaren och det kenyanska teamet som han äntligen fick sina glasögon. Vi behövde hjälp med att förklara hur glasögon skulle hjälpa sonen, inte skada honom. Pojkens ansikte lyste verkligen upp när han kunde se klart, säger Rebecca. 

Engagemanget fortsätter

Utöver de hundratals synundersökningar som gjordes, och de hundratals glasögon som delades ut under veckan fortsätter engagemanget även efter resan. Glasögonmagasinets arbete tillsammans med New Life Mission har resulterat i en lista på över 120 personer som har grå starr. Efter förra årets resa startade man en insamling för att finansiera operationer på dessa personer. Nu har cirka 30 personer blivit opererade, och listan har fyllts på under årets resa.

 – Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder som lämnat in glasögon till oss, så att vi kan skänka dem till mer behövande. Och så vill jag såklart rekommendera alla våra kunder som har glasögon liggande där hemma att lämna in dem, säger Rebecca. 

Faktaruta:

Enligt WHO lider ungefär 2,2 miljarder människor i världen av nedsatt syn. 

I låg- och medelinkomstmiljöer är förekomsten fyra gånger så hög som i höginkomstmiljöer.

Läs tidigare artikel